Wydarzenia w Tadam

Jaki jest cel organizowanych spotkań w Tadam?

Naszą misją jest tworzenie w Płocku przestrzeni do świadomego rozwoju w każdej dziedzinie. Prowadzimy działalność w obszarze edukacji i kultury. Pomagamy odkrywać nowe zainteresowania, rozwijać pasje, wspierać talenty. Kształtujemy nawyki kreatywnego i aktywnego spędzania czasu. Uważamy, że siła tkwi w grupie, dlatego skupiamy się na budowaniu lokalnych społeczności oraz działaniach na rzecz ich rozwoju. 

Wszystkie organizowane przez Tadam wydarzenia mają na celu realizację naszej misji, która jest wynikiem postawionych fundacji zadań publicznych w zakresie

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promocji i organizacji wolontariatu oraz prac społecznych,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jeżeli masz pomysł na organizację spotkań o dowolnej tematyce (ale mieszczącej się w naszych zadaniach) zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu.

Pamiętaj jednak, że nie jesteśmy miejscem, które świadczy usługi promowania lub reklamy Twojej firmy. Bardzo chętnie promujemy LUDZI, pokazujemy ich pasje i zainteresowania. Jeśli chcesz przedstawić u nas swoją firmę lub działalność zarobkową, zorganizuj spotkanie komercyjne.

Nie możesz u nas zorganizować spotkań:

 • o charakterze politycznym
 • o tematyce religijnej
 • promujących lub nawołujących do przemocy, wykluczeń społecznych, ksenofobicznych itp
 • promujących alkohol, papierosy lub inne zakazane substancje

Jeśli masz pomysł na temat spotkania – napisz do nas i go przedstaw. Wspólnie ustalimy, czy jesteśmy w stanie takie spotkanie zorganizować, jego przebieg i termin pasujący zarówno Tobie, jak i nam.

I. WYDARZENIA W RAMACH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI TADAM

To wydarzenia darmowe dla uczestników, prowadzone przez organizatorów w ramach wolontariatu.

Co robi TADAM?

 1. Po ustaleniu terminu i tematyki spotkania – wstawiamy Twoje wydarzenie w grafik publikowany na stronie www fundacji oraz FB. Uwaga! Grafik zamykamy 20 dnia miesiąca poprzedniego (czyli. Grafik na grudzień zamykamy 20.11)
 2. wysyłamy ci plik do wydruku i podpisania zawierający „Porozumienie o wolontariacie” . Ten podpisany dokument musisz nam dostarczyć najpóźniej w dniu wydarzenia.
 3. na stronie http://www.fundacjatadam.org tworzymy wpis zawierający szczegółowy opis wydarzenia przesłany przez Ciebie. W opisie umieszczamy informację kto jest osobą prowadzącą spotkanie (możemy umieścić dane imiennie lub nazwę firmy, ale nie umieszczamy linków ani danych kontaktowych).
 4. opis wydarzenia publikujemy na profilach w mediach społecznościowych.
 5. zapewniamy rejestrację uczestników oraz obsługę zapytań o wydarzenie
 6. aby zajęcia się odbyły muszą być minimum 4 osoby zapisane, przy mniejszej liczbie uczestników anulujemy wydarzenie lub przekładamy na inny miesiąc. Informację o ilości zapisanych osób otrzymujesz od nas na dwa dni przed planowym wydarzeniem.
 7. w dniu warsztatu otwieramy fundację i udostępniamy Ci miejsce na czas trwania wydarzenia. Po zakończonym spotkaniu zamykamy lokal.
 8. nie pobieramy opłaty od Ciebie, ani od uczestników. Wszystkich prosimy o przekazanie dowolnej kwoty darowizny, z których opłacamy koszty utrzymania lokalu.
 9. jeśli chcesz drukujemy dla Ciebie „Podziękowanie dla wolontariusza”

Co robisz TY?

 1. przygotowujesz poniższe informacje : ** Krótki tytuł wydarzenia – max. 20 liter, ***opis wydarzenia (w jakim celu, co będziemy robić, co ono wniesie dla uczestników itp, pamiętaj, że im ciekawiej opiszesz wydarzenie, tym więcej osób zachęcisz do udziału) *** zdjęcie, które będzie promować wydarzenie (pamiętaj, że musisz mieć do niego prawa). Jeśli nie załączysz zdjęcia, wstawimy według własnego wyboru zdjęcie z banku zdjęć *** Informację kto prowadzi spotkanie (Imię i nazwisko, nick ewentualnie nazwę firmy lub organizacji)
 2. w dniu wydarzenia stawiasz się najpóźniej 15 minut przed terminem rozpoczęcia spotkania
 3. jeśli potrzebujesz coś przestawić lub zmienić na czas warsztatów – żaden problem, ale ustal to z nami. Jeśli wnosisz jakieś elementy wystroju – także daj nam znać wcześniej – obowiązują nas odgórne zasady galerii handlowej (np.nie wolno u nas używać ognia!!)
 4. w czasie trwania zajęć, to ty odpowiadasz za porządek i przestrzeganie regulaminu przez uczestników, jesteś tu szefem!
 5. Jeśli chcesz przedłużyć zajęcia – daj nam znać minimum pół godziny przed planowanym zakończeniem. W przeciwnym razie, przyjedziemy zamknąć lokal punktualnie.
 6. na zakończenie zadbaj o to, aby lokal wyglądał tak jak przed rozpoczęciem zajęć.

Prosimy, nie traktuj zajęć jako darmową okazję do promocji swojej firmy. To czas, kiedy możesz się przedstawić z najlepszej strony, powiedzieć czym się zajmujesz zawodowo lub hobbystycznie, zachęcić do poznania ciebie lepiej. Jeśli zainteresujesz uczestników, sami cię znajdą.

Nie sprzedawaj podczas zajęć swoich towarów i usług, nie umieszczaj linków do stron w prezentacjach, nie pokazuj cennika, nie rozdawaj ulotek itp. Zastrzegamy sobie prawo, do przerwania zajęć, których forma jest niezgodna z naszymi zasadami.

II. WYDARZENIA KOMERCYJNE

Możemy udostępnić Ci naszą przestrzeń, do zorganizowania wydarzenia komercyjnego. Wydarzenie to może być płatne dla uczestników, możesz także podczas takiego spotkania promować swoją firmę.

Jednakże, zawsze musimy wiedzieć jaki przewidujesz plan wydarzenia, aby było to wydarzenie zgodne z naszymi zasadami.

Nie zajmujemy się promocją ani obsługą wydarzeń komercyjnych. Udostępniamy ci tylko nasz lokal.

W sprawie wydarzenia komercyjnego prosimy o kontakt 502 538 132