Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci „POLITYKĘ PRYWATNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU TADAM” – czyli najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Fundacje. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Rozwoju Tadam z siedzibą: ul. Czwartaków 22, 09-410 Płock,

Numer KRS 0000879487
NIP 7743258691
REGON 38800273900000

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: tadam@fundacjatadam.org

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Celem nadrzędnym, dla którego Fundacja przetwarza dane osobowe, jest realizacja działalności statutowej. Cele pośrednie obejmują w szczególności:

 • organizowanie Wydarzeń w ramach działań statutowych, opisanych w Regulaminie . Osoba uczestnicząca w Wydarzeniach jest dalej zwana Uczestnikiem
 • prowadzenie strony internetowej należącej do  Fundacji (www.fundacjatadam.org zwanej dalej Serwisem). Osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu jest dalej zwana Użytkownikiem
 • współpracę z osobami fizycznymi opartą na wolontariacie w zakresie prowadzenia statutowej działalności Fundacji (dalej zwanymi Edukatorami)
 • współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami w zakresie prowadzenia statutowej działalności Fundacji i realizacji promocji i marketingu wokół działalności statutowej Fundacji (dalej zwanymi Partnerami)

Dane mogą być gromadzone w celu:

 • umożliwienia kontaktu w ramach realizacji usług informacyjnych dla Użytkowników
 • konieczność kontaktu, potwierdzenia uczestnictwa w Wydarzeniach, zawarcia umowy i prowadzenia rozliczeń w ramach realizacji usług dla Uczestników
 • konieczność gromadzenia statystyki i zapewnienie kontaktu w ramach realizacji świadczeń na rzecz Sponsorów oraz Partnerów fundacji
 • zawarcie i realizacja umów o współpracy z Edukatorami oraz Sponsorami i Partnerami
 • realizację działań marketingowych i informacyjnych Fundacji

Dane pozyskiwane są poprzez następujące działania Podmiotów : 

 • przesłanie formularza z zapytaniem w Serwisie (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner) 
 • subskrypcja do Newslettera w Serwisie (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)  
 • rezerwacja miejsca w Wydarzeniu (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)  
 • dokonywanie wpłat na konto bankowe (Użytkownik, Uczestnik, Partner)  
 • kontakt mailowy z Fundacją (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)  
 • kontakt za pośrednictwem sms z Fundacją (Użytkownik, Uczestnik)
 • podpisanie pisemnej umowy na współpracę z Fundacją (Edukator, Partner)  
 • formularze papierowe (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner) 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)       
 • adres (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)       
 • numer telefonu (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)       
 • adres e-mail (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)       
 • wizerunek (Użytkownik, Uczestnik, Edukator, Partner)            
 • numer konta bankowego (Uczestnik)     
 • dane informacyjne (Edukator, Partner)
 • pliki cookies i adres IP (w przypadku korzystania z Serwisu)

Szczegółowy zakres zbieranych danych zależy od rodzaju realizowanej usługi, jednak nie może być szerszy niż w powyższym zestawieniu.

Okres przechowywania  danych:

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika lub przez okres 5. lat od czasu ustania umowy/zakończenia świadczenia Usługi  lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością  – przechowywane są dane Uczestników oraz Użytkowników w zakresie:  (imię i nazwisko lub nazwa firmy / adres / numer telefonu / adres e-mail / numer konta bankowego

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika przechowywane i wykorzystywane są dane wizerunkowe Uczestników, Użytkowników, Edukatorów oraz Partnerów.

Przez okres maksymalnie 1 roku od dnia rejestracji danych przechowywane są pliki cookies i adres IP (w przypadku korzystania z Serwisu)

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika przechowywane i wykorzystywane są dane Edukatorów w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa firmy / adres / numer telefonu / adres e-mail / dane informacyjne .

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika lub przez okres 5. lat od czasu ustania umowy/zakończenia świadczenia Usługi  lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością  – przechowywane są dane Partnerów w zakresie:  (imię i nazwisko lub nazwa firmy / adres / numer telefonu / adres e-mail / dane informacyjne

PUBLIKOWANIE DANYCH W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

W serwisie publikujemy dane Edukatorów oraz Partnerów w zakresie przekazanym nam osobiście przez współpracujące z nami osoby, na ich życzenie i za ich zgodą. 

Nie publikujemy danych Uczestników ani Użytkowników.

W relacjach z Wydarzeń publikujemy Wizerunek Uczestników (bez podania danych osobowych) tylko i wyłącznie po uzyskaniu ich pisemnej zgody na podstawie Regulaminu

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Polityka plików cookie Fundacji Rozwoju Tadam

Niniejsza polityka bazuje na opracowaniu chronionym prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Opracowanie pochodzi ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Operatorem Serwisu http://www.fundacjatadam.org, dalej zwanym Operatorem jest Fundacja Rozwoju Tadam z siedzibą: ul. Czwartaków 22, 09-410 Płock, Numer KRS 0000879487, NIP 7743258691, REGON 38800273900000.

Każda osoba korzystająca z Serwisu dalej zwana jest Użytkownikiem.

Fundacja ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Polityce plików cookie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE: 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator SERWISU informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Adresy IP są gromadzone anonimowo wyłącznie w celach statystycznych lub jako pomoc przy wykrywaniu spamu

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 • zewnętrzny operator internetowej platformy
 • hostingodawca
 • zewnętrzny operator usług bankowych
 • zewnętrzny operator usług kurierskich i/lub pocztowych
 • zewnętrzny operator usługi Newsletter
 • Współpracownicy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • biuro rachunkowe
 • organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

UWAGI NT. KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, nie wymaga utworzenia konta.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności ani za jakiekolwiek szkody wynikającą z korzystania z Serwisu.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy umieszczanych w Serwisie oraz nie bierze odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym umieszczonych na łamach serwisu informacji o Edukatorach. W sprawie potwierdzenia ich zgodności prosimy kontaktować się bezpośrednio z Edukatorami.

W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Strony edukatorów oraz Partnerów). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Witryny te mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie tych interakcji, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w zewnętrznej witrynie. Użytkownik powinien zapoznać się w każdym przypadku z polityką prywatności stosownej witryny. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownicy powinni się zapoznać.