Obszar działania

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do świadomego rozwoju w każdej dziedzinie. Pomagamy odkrywać nowe zainteresowania, rozwijać pasje, wspierać talenty. Kształtujemy nawyki kreatywnego i aktywnego spędzania czasu. Uważamy, że siła tkwi w grupie, dlatego skupiamy się na budowaniu lokalnych społeczności oraz działaniach na rzecz ich rozwoju. 

Fundacja Rozwoju Tadam powstała na początku 2021r. Główne obszary działania dla powołanej Fundacji zostały wybrane w oparciu o pasje i zainteresowania fundatorów Lidia Jasińskiej-Pokorskiej oraz Jakuba Pokorskiego (rękodzieło, sztuka ze szczególnym naciskiem na muzykę, sport – szczególnie tenis ziemny) oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Bazą do działań fundacji są dokonania i doświadczenia w prowadzeniu Pracowni Kreatywnej „Pitu pitu”.

Jak to się zaczęło?

Od 2017 pracownia działała na terenie Płocka skupiając wokół siebie przede wszystkim grono kobiet oraz dzieci, uczestniczących w licznych kursach szycia na maszynie oraz nauki technik rękodzielniczych tu organizowanych.

W pracowni odbyło się ponad 20 edycji autorskiego, grupowego kursu szycia na maszynie dla początkujących, kilkanaście edycji kursów dla osób średniozaawansowanych oraz cyklicznych kursów konstrukcji odzieży. Jednak głównym obszarem działania były warsztaty o charakterze hobbystycznym, połączone ze wspólnym szyciem akcesoriów, ubrań, toreb itp.

Wśród najciekawszych wydarzeń tematycznych organizowanych w pracowni były:

 • rodzinne warsztaty szycia dekoracji bożonarodzeniowych
 • warsztaty recyklingu tekstyliów połączone z wymianą ubrań pomiędzy uczestniczkami
 • „zero waste” czyli szycie woreczków i siatek na zakupy
 • coroczne obchody „Dnia jeża”, „Dnia pluszowego Misia” itp.
 • Rodzinne szycie z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Warsztaty urodzinowe dla dorosłych i dzieci (wspólne szycie, tworzenie biżuterii, itp)
 • Spotkania Klubu Dziergacza
 • „Darcie pierza” czyli spotkania dla kobiet o różne tematyce, w duchu rozwijania relacji
 • wakacyjne rodzinne warsztaty rękodzieła (malowanie kamieni, tworzenie laleczek ze ścinków, kolczyków chwostów itp)
 • szycie dla zwierząt pokrzywdzonych w pożarach w Australii
 • szycie maseczek ochronnych z Płockim Wolontariatem

Pracownia Pitu Pitu była także pomysłodawcą oraz współorganizatorem (razem z Sandrą Panuś) akcji „Płock szyje pluszaki dla szpitala”, która odbyła się 2.03.2019r w Galerii Wisła. Wspólnie o ogromną mieszkańców Płocka uszyliśmy wtedy ponad 550 pluszaków, które zostały przekazane dla Płockiego Szpitala Miejskiego na oddział pediatryczny. Kolejną współorganizowaną akcją, również na terenie Galerii Wisły, był event „Eko Życie”, który odbył się 19.10.2019r. Tym razem na terenie galerii wspólnie szyliśmy eko woreczki na zakupy z tkanin z recyklingu.

Działania statutowe:

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności  na  rzecz  dzieci  i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu oraz prac społecznych, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalności na rzecz równych praw kobiet, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W kilku słowach o działaniach Fundacji:

Głównymi filarami działań fundacji są : rozwój i wsparcie.

Chcemy łączyć ze sobą osoby pozornie zupełnie inne, nie mające ze sobą nic wspólnego. Chcemy, aby w grupie wzajemnie uczyły się od siebie, dzieliły własnymi doświadczeniami i swoim potencjałem, aby stanowiły dla siebie wsparcie i pomoc. Do współpracy zaprosiliśmy więc wiele niezwykłych osób z Płocka i okolic, które w ramach wolontariatu będą pełnić rolę Edukatorów.

Aktywizując do działania w lokalnych społecznościach, chcemy zachęcić mieszkańców Płocka do wyjścia z domu, do oderwania od domowych obowiązków, do wyrwania się ze świata mediów.

Wychodzimy z założenie, że każdy ma w sobie ogromny potencjał, czasami trzeba go tylko odkryć albo docenić. Często nie doceniamy swoich umiejętności, zaniżamy ich wartość zamiast czynić atutem. Zauważenie go jest bardzo ważnym etapem w życiu każdej osoby. Dając sobie wzajemne wsparcie w różnych dziedzinach można zyskać pewność siebie, nabrać poczucia własnej wartości i docenić własne możliwości. Każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy aktualnej sytuacji życiowej może stać się Mentorem dla innej osoby. To zmienia sposób postrzegania siebie i skutkuje dalszym rozwojem i odwagą w podejmowaniu dalszych kroków w życiu.

Uważamy, że dorośli, żyjący w dzisiejszych czasach w ogromnym stresie i pośpiechu, przeładowani obowiązkami zawodowymi i domowymi potrzebują miejsca na wytchnienie, odpoczynek i relaks, aby zachować zdrowie fizyczne i psychiczne.

Tworzymy w Płocku przestrzeń, która pełni dwie funkcje. Po pierwsze jest miejscem do organizacji spotkań, warsztatów, wykładów, konsultacji, kursów i wszelkich eventów o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. Po drugie jest miejscem do bycia razem, wspólnego spędzania czasu, budowania relacji.

Realizując swoje cele statutowe w sferze zadań publicznych bardzo poważnie traktujemy:

 • działania proekologiczne – nie marnujemy papieru na niepotrzebne wydruki, ulotki, gadżety promocyjne itp. , kupujemy produkty wielorazowego użytku, w miarę możliwości korzystamy z materiałów z recyklingu na potrzeby naszych warsztatów.
 • działania etyczne – preferujemy produkty fair trade, nie współpracujemy z producentami alkoholu, wyrobów tytoniowych, unikamy firm mocno degradujących środowisko.
 • szacunek dla różnych postaw światopoglądowych – nasza przestrzeń jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wyznania, poglądów politycznych, płci, pozycji społecznej itp. Nie ma u nas miejsca dla skrajnych postaw w żadnym obszarze, oceniania, wykluczania, szykanowania.
 • niezależność od struktur politycznych oraz religijnych – nie opowiadamy się po żadnej stronie i nie zgadzamy się na żadne działania o charakterze politycznym lub religijnym.