Kobietom

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać sobie nie może, aby im mógł stawić czoło.

Józef Ignacy Kraszewski

Równouprawnienie płci, walka o prawa kobiet i ochrona tych praw jest jest podstawową wartością Unii Europejskiej. Kobiety powinny cieszyć się równością, upodmiotowieniem i bezpieczeństwem. Statystyki pokazują jednak, że są one w niedostatecznym stopniu reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w polityce i biznesie. Przemoc ze względu na płeć oraz molestowanie wciąż są szeroko rozpowszechnione. Wciąż ważne jest budowanie świadomości kobiet, wzmacnianie ich potencjału, dawanie im siły.

Takim miejscem dla kobiet z Płocka i okolic jest TADAM! Wspieramy kobiety, jesteśmy napędem do zmiany, rozwoju, odkrywania siebie. Tworzymy dla Was spotkania, organizujemy warsztaty, zapraszamy na eventy.

Realizujemy nasze działania statutowe w obszarze oświatowym i kulturalnym (na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania) oraz z ukierunkowaniem na rzecz równych praw kobiet, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

W TYM OBSZARZE DZIAŁAMY:

– Na rzecz kobiet –

W ramach tej inicjatywy stawiamy na tworzenie cyklicznych wydarzeń, które mogą być napędem do zmiany, rozwoju lub odkrywania nowych dróg. Chcemy pokazać kobietom nowe obszary, nowe drogi, dzięki którym odkryją w sobie zupełnie nowe moce i zainspirują się do działania.

– Wokół mam –

Działania kierujemy do kobiet ciężarnych oraz młodych matek. Aby je integrować tworzymy wydarzenia o tematyce z obszaru macierzyństwa. Eventy mają charakter luźnych warsztatów ze specjalistami, ale ich główną ideą jest dzielenie się doświadczeniami.

– Dla dziewcząt –

Inicjatywa skierowana do młodych, nastoletnich dziewcząt, wkraczających dopiero w dorosłe życie. Kierujemy do nich warsztaty rozwojowe, budujące poczucie własnej wartości, ale także wizerunkowe i inspirujące do podejmowania nowych wyzwań.


Jeśli szukasz miejsca dla Siebie, potrzebujesz wsparcia innych kobiet, albo masz w sobie ogrom mocy i chcesz się nią dzielić z innymi kobietami – zapraszamy. Obszar „Na rzecz kobiet” służy wszystkim kobietom, zachęca do rozwoju, poszukiwania, daje siłę i wsparcie. To miejsce dla CIEBIE!