Kobietom

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać sobie nie może, aby im mógł stawić czoło.

Józef Ignacy Kraszewski

To inicjatywy, które realizują nasze działania statutowe w obszarze oświatowym i kulturalnym (na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania) oraz z ukierunkowaniem na rzecz równych praw kobiet, działalności   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

Wspieramy kobiety, jesteśmy napędem do zmiany, rozwoju, odkrywania siebie.

W TYM OBSZARZE DZIAŁAMY:

– Na rzecz kobiet –

W ramach tej inicjatywy stawiamy na tworzenie cyklicznych wydarzeń, które mogą być napędem do zmiany, rozwoju lub odkrywania nowych dróg. Chcemy pokazać kobietom nowe obszary, nowe drogi, dzięki którym odkryją w sobie zupełnie nowe moce i zainspirują się do działania.

– Wokół mam –

Działania kierujemy do kobiet ciężarnych oraz młodych matek. Aby je integrować tworzymy wydarzenia o tematyce z obszaru macierzyństwa. Eventy mają charakter luźnych warsztatów ze specjalistami, ale ich główną ideą jest dzielenie się doświadczeniami.

– Dla dziewcząt –

Inicjatywa skierowana do młodych, nastoletnich dziewcząt, wkraczających dopiero w dorosłe życie. Kierujemy do nich warsztaty rozwojowe, budujące poczucie własnej wartości, ale także wizerunkowe i inspirujące do podejmowania nowych wyzwań.


Jeśli szukasz miejsca dla Siebie, potrzebujesz wsparcia innych kobiet, albo masz w sobie ogrom mocy i chcesz się nią dzielić z innymi kobietami – zapraszamy. Obszar „Na rzecz kobiet” służy wszystkim kobietom, zachęca do rozwoju, poszukiwania, daje siłę i wsparcie. To miejsce dla CIEBIE!