LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Żyjąc w dzisiejszych jesteśmy świadkami zachodzącego właśnie procesu osłabienia więzi społecznych. Coraz częściej podejmujemy pracę lub naukę poza miejscem rodzinnym, zmieniamy pracę i przeprowadzamy się do zupełnie nowego miejsca. Utrudnia to nawiązanie bezpośredniego kontaktu z sąsiadami, coraz częściej nawet nie znamy ludźmi, którzy mieszkają blisko nas.

Rozwój technologii ułatwia utrzymywanie kontaktów z innymi, nawet tymi, którzy przebywają setki kilometrów od nas. Ale żadne media społecznościowe nie zastąpią kontaktów osobistych i nie pomogą tworzyć ani utrzymywać głębokich relacji między ludźmi. Te internetowe znajomości są często powierzchowne, są jedynie namiastka prawdziwej głebokiej więzi społecznej. To bycie ze sobą, kontakt wzrokowy, możliwość przytulenia, odczytania mowy ciała i tonu głosu powoduje zacieśnianie więzów.

Ogromnym ciosem dla więzów społecznych jest utrzymująca się od marca 2020 pandemia – zostaliśmy odizolowani od siebie, ograniczono nam możliwości spotkań, wiele ulubionych miejsc zostało zamkniętych. To bardzo trudny czas dla wszystkich.

Działając w obszarze wzmacniania wspólnot i społeczności lokalnych utworzyliśmy bezpieczną przestrzeń do bycia ze sobą. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców Płocka i okolic do spotkań, do wyjścia z domu i budowania więzów społecznych. To miejsce do integracji i nawiązywania kontaktów.

Te działania to realizacja zadań statutowych fundacji:

  • działalność zmierzająca do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów społecznych
  • działalność na rzecz wspierania kobiet
  • przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
  • promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu
  • zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej

Powyższe cele realizujemy je poprzez :

  • Organizowanie spotkań okolicznościowych, pikników, zjazdów, uroczystości i innych wydarzeń mających na celu integrację różnych społeczności
  • otwarcie przestrzeni fundacji na spotkania klubów, stowarzyszeń oraz różnych grup formalnych i nieformalnych
  • udostępnienie miejsca na spotkania w grupie znajomych, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół itp, aby po prostu się spotkać i pobyć, omówić ważne tematy, zaplanować wakacje lub podyskutować o planach, powspominać, itp….

W tym obszarze działania skupiamy się na dwóch inicjatywach:

POZNAJ MOJĄ PASJĘ
Organizujemy cykliczne spotkania, których celem jest pokazanie różnych technik rękodzielniczych i robótek ręcznych, zapoznanie się z nimi, wymiana doświadczeń. Spotkania mają charakter hobbystyczny, nie są kursami, to raczej forma nieformalnych klubów, których członkowie dzielą te same pasję. Więcej…
BĄDŹMY RAZEM
W ramach tej inicjatywy dajemy okazje do spotkań. Czas spędzany w naszej przestrzeni w ramach tego projektu to czas na odpoczynek, oderwanie się od technologii, zatrzymanie, chwila uważności i skupienia na swoich emocjach, odczuciach i potrzebach. Zachęcamy do pogrania w karty, gdy, wspólnego rysowania, itp. Więcej…