„Być może urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć.”

Coco ChanelJesteśmy miejscem spotkań, rozmów i bycia ze sobą. Organizujemy w Płocku warsztaty hobbystyczne i rozwojowe, spotkania tematyczne, wydarzenia dla dorosłych oraz młodzieży.

  • Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do świadomego rozwoju w każdej dziedzinie.
  • Pomagamy odkrywać nowe zainteresowania i rozwijać pasje.
  • Kształtujemy nawyki kreatywnego i aktywnego spędzania czasu.
  • Uważamy, że siła tkwi w grupie, dlatego skupiamy się na budowaniu lokalnych społeczności w Płocku.
  • Działamy na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  • Promujemy działania proekologiczne.